Stichting Meentwerf zoekt secretaris (m/v)

Wie zijn wij:
De Meentwerf is een culturele broedplaats waar kunst, ontmoeting, cultuur en natuurbeleving centraal staan.
We hebben zes kunstenaarsateliers, een Ger en La KantinA, een prachtige ruimte die te huur is voor trainingen, workshops etc. Ook organiseren we zelf allerlei activiteiten, voorstellingen en concerten. Verder bieden we drie dagen in de week plek aan naschoolse opvang.
De Meentwerf zit in een doorstartfase. Na een intensieve verbouwing van het pand zijn we in maart 2019 officieel geopend. De exploitatie is in volle vaart van start gegaan, tegelijk moet ook veel nog verder vorm krijgen. Denk aan bijvoorbeeld de programmering, de marketing/publiciteit en nieuwe initiatieven.
Wij zoeken:
een energieke secretaris die affiniteit heeft met onze doelstellingen. Iemand die net zo enthousiast is als wij om deze prachtige mogelijkhedenplek verder vorm te geven en door te ontwikkelen.
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hij of zij verzorgt de verslaglegging van de organisatie. Dat betekent:
– Notuleren van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen
– Archiveren en toegankelijk maken van belangrijke brieven en documenten
– Af en toe schrijven van brieven en andere stukken namens stichting
– Bijhouden van de to do lijst en vergaderingen voorbereiden.

Binnen het Meentwerfbestuur heb je veel vrijheid om jouw eigen rol en plek zelf vorm te geven. Samen met de bestuurscollega’s, de zakelijk leider en de gebruikersgroep (ateliers) geef je de Meentwerf steeds meer vorm, inhoud en richting.

Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie. Maar je krijgt er wel wat voor terug!

Wij bieden:

*Een gezellige, inspirerende werksfeer
*Gratis toegang tot alle voorstellingen
*Een prachtige plek en de mogelijkheid daar zelf ook dingen te organiseren
*Last but not least: je werkt mee aan een inspiratieplek voor velen, jong en oud!

Interesse? Stuur dan voor 13 september 2020 een bericht, graag met CV, motivatiebrief en een recente foto naar aanmelden@meentwerf.nl. Ook voor meer informatie kun je bij ons terecht via dit mailadres of via 06-40701000 Lot Vermeer, zakelijk leider Meentwerf.