Het bestuur en de organisatie van de Meentwerf

De stichting Meentwerf is een stichting zonder winstoogmerk. De vaste gebruikers praten en denken mee over de gang van zaken. Dit is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Op dit moment zijn de posities van voorzitter en secretaris vacant. (zie ook `vacatures’). De dagelijkse leiding is in handen van de projectleider.

voorzitter
vacant

 

secretaris
vacant

Karolina Blaauw
penningmeester

Hallo ik ben Karolina. Voor de Meentwerf zal ik de boekhouding op me gaan nemen. In het dagelijks leven ben ik ook met cijfers en regelgeving bezig voor mijn eigen onderneming KA Administratie. Als hobby’s en interesses heb ik kunst, cultuur en natuur, dus dit sluit mooi aan.
Ik vind het hartstikke leuk om mij in te zetten voor zo’n inspirerend initiatief in de eigen woonwijk!

Lot Vermeer
Projectleider

Zolang ik mij herinner word ik blij van plekken waar gecreëerd kan worden. Kunst en creativiteit werken inspirerend en verbindend en kunnen heel bevrijdend zijn. Ik vind het belangrijk dat iedereen, en met name kinderen, in aanraking komt met creativiteit, kunst en ambacht. Dat daar een toegankelijke plek voor is, die vrijheid en mogelijkheden ademt.
In de jaren negentig zette ik mij samen met o.a. het Gilde van Werkgebouwen aan het IJ in voor het behoud van culturele vrijplaatsen in Amsterdam.
Het broedplaatsenbeleid in Amsterdam werd een feit, en in samenwerking met de gemeente kochten we als pilot de eerste officiële broedplaats in Amsterdam aan. Inmiddels zijn in Amsterdam rond de 200.000 m2 aan culturele broedplaatsen gerealiseerd.
Nu, jaren later, woon ik in de Hilversumse Meent. Het kwam als een verrassing dat Annette Wolthers mij vroeg mee te denken over herbestemming van de oude brandweerkazerne in de Meent.
Ik vind het geweldig om te zien hoe de kazerne nu, met hulp en inzet van velen, weer tot nieuw leven is gekomen.
Mijn wens en inzet is dat de Meentwerf voor veel mensen een inspirerende plek blijft.

 

Droom je leven met je ogen dicht, en leef je dromen met je ogen open.