Van Brandweerkazerne tot Broedplaats

Zo begon het

Op 11 juni 2014 vond er een bijzondere ontmoeting plaats in de voormalige brandweerkazerne op Mierenmeent 122 in de Hilversumse Meent. Een ontmoeting tussen een delegatie van de gemeente Hilversum enerzijds en een aantal actieve buurtbewoners anderzijds om met elkaar te verkennen wat er mogelijk zou zijn met dit gemeentepand, dat al zo’n 10 jaar voor een groot deel leeg stond.
Naar aanleiding van dit gesprek werden initiatiefnemer Annette Wolthers en Lot Vermeer door de gemeente uitgenodigd de ideeën die er leefden voor een creatieve broedplaats met ateliers en ontmoetingsruimte in een plan vorm te geven.

Vergeten stukje Meent omtoveren
Op 15 juli 2014 werd het ‘Projectvoorstel de Meentwerf’ aan de gemeente gepresenteerd.
Uit dit projectvoorstel:
Inzet is een `vergeten’ stukje Meent om te toveren in een bloeiend terrein met maatschappelijke meerwaarde.
Voor en door Meentbewoners met een uitstraling naar De Meent.

Groen licht
Op 3 september 2014 kregen we van de gemeente groen licht om de plannen verder vorm te geven. Vanaf 15 oktober 2014 kregen we het beheer van het pand. Zo konden we de plannen meteen in de praktijk brengen. Tegelijkertijd kreeg Lot Vermeer de opdracht een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheid het ideaal van een creatieve broedplaats ook op de lange termijn vorm te geven.

Wat wil de buurt?
We begonnen met het inventariseren in de buurt: was er wel behoefte aan een creatieve broedplaats?
En of die er was! In de buurtkrant van november schreven we:
“In de maand oktober hebben we uitgebreid geïnventariseerd wat de creatieve behoeftes waren van jullie, de Meentbewoners. De respons was overweldigend. Er meldden zich aan: 2 meubelmakers, 7 kunstschilders, een keramist, een poppenspeler, een ontwerper, een muzikantencollectief, een theaterschool, een bierbrouwer, een kok, 4 yogaleraren, 8 mensen die workshops willen geven, 4 zzp-ers die een ruimte zoeken om klanten te ontvangen, een flexwerker, iemand die moestuintjes wil aanleggen op het terrein en nog 15 vrijwilligers die mee willen helpen op allerlei gebied. En dan heb ik de aanmeldingen van buiten de Meent nog buiten beschouwing gelaten.
Geweldig! Dat belooft wat!
Ook kregen we spontaan van buurtbewoners een professionele afwasmachine, een flip-over en een beamerscherm aangeboden. Het was een feest jullie enthousiaste verhalen en inspiratie te mogen ontvangen!
Het geeft ons het vertrouwen dat ons initiatief gedragen gaat worden!
Zonder meteen te kijken wie waar in het gebouw terecht kan wordt het beeld hoe het gebouw eruit moet komen te zien na verbouwing steeds concreter. De komende tijd zullen we gaan passen en meten en puzzelen, om te kijken hoe de Meentwerf zo effectief mogelijk ingedeeld kan worden. Ook zullen we gaan kijken naar de kosten.”

Het ontwerp
Het meten en puzzelen kon beginnen. Op basis van de reacties uit de buurt maakten we met architect Okko van der Kam een ontwerp hoe het gebouw zo optimaal mogelijk gebruikt zou kunnen worden. Michiel Baelde van het bedrijf Michiels eco-bouw maakte een berekening van de bouwkosten. Mede vanwege de prachtige ligging in het groen, vlakbij natuurgebied Naardermeer, wilden we de verbouwing zo duurzaam mogelijk uitvoeren.

De gebruikers
We stelden een eerste groep gebruikers samen en organiseerden ook een open huis en diverse andere activiteiten. Honderden buurtbewoners wisten al snel de weg naar `de Meentwerf’ te vinden. Ook gingen diverse kunstenaars alvast werken in het nog o zo tochtige gebouw.

Ambtelijke molen
Nadat we het haalbaarheidsonderzoek op 22 april 2015 aanboden aan de gemeente volgde een lange tocht door de ambtelijke molen. Ons plan ging langs vele ambtenaren en commissies (cultuur, samenleving, economie bestuur). Op 12 juli 2016 besloot het college van B&W, vooruitlopend op een positief raadsbesluit, met onze plannen in zee te gaan en geld beschikbaar te stellen voor de verbouwing. Uiteraard vierden wij dit beluit met taart en champagne, maar helaas, de raad oordeelde dat B&W voor haar beurt had gesproken. In het najaar van 2016 werd het voorstel twee keer in de raad gepresenteerd en twee keer weer ingetrokken. (Stress! Hoofdpijn!) Het duurde nog tot 5 april 2017 voor er eindelijk een positief besluit kwam van de raad (https://www.youtube.com/watch?v=ip8Hej67aTo)

Samenwerking
Wat meehielp was, dat de Meentwerf zelf ook veel geld wilde investeren in het project, geld dat voor een groot deel was opgehaald bij fondsen. Uiteindelijk is het hele project een coproductie geworden tussen de gemeente Hilversum enerzijds en stichting Meentwerf anderzijds, waarbij beide partijen €120.000 hebben geïnvesteerd. Op zich heel bijzonder. De investering van de gemeente wordt middels de huur in tien jaar tijd door de stichting Meentwerf terugbetaald.

Verbouwing
Eind 2017 begon de verbouwing. Het was een hele klus. Om het betaalbaar te houden hebben we veel werkzaamheden uit de opdracht van de aannemer gehaald en met heel veel vrijwilligers zelf gedaan. Wat er allemaal gedaan is? Het casco is volledig opgeknapt, dakisolatie aangebracht, vloerisolatie, nieuwe vloeren gestort, tussenwanden geplaatst, muren gesloopt, nieuwe stalen spanten geplaatst, compleet nieuwe technische installaties aangebracht, prachtige keuken en wc’s aangelegd, roldeuren vervangen voor nieuwe kozijnen enz. enz. Je kunt wel zeggen dat er een compleet nieuw pand is verrezen, dat voldoet aan de eisen van deze tijd.
In de zomer van 2018 trokken één voor één de kunstenaars in hun ateliers. Na de zomer werd de Kantina alvast in gebruik genomen door vaste gebruiker Knoest. En kwam ook vaste gebruiker Lindeke Mast met haar ger terug van weggeweest. Inmiddels wordt de Kantina al door allerlei andere clubs gebruikt.

Op 2 maart 2019 zal burgemeester Pieter Broertjes de Meentwerf officieel openen. Wees welkom! En zie welke mogelijkheden de Meentwerf biedt, nu en in de toekomst!