De Meentwerf: een creatieve broedplaats in de Hilversumse Meent

 

Kunst  en  de  samenleving
Kunst, creativiteit en natuurbeleving zijn belangrijke waarden, zowel voor het individu als voor de maatschappij. Kunst wordt wel de ziel van de samenleving genoemd. Het stimuleert de verbeelding en opent nieuwe wegen.
Het is onze missie jong en oud te inspireren en ondersteunen op het gebied van kunst, cultuur en natuurbeleving. Dit doen we door een aantal kunstenaars en ambachtslieden de gelegenheid te bieden hun praktijk vorm te geven. Tegelijkertijd zetten we ook in op participatie, uitwisseling, educatie en op presentatie. We faciliteren culturele kennismaking, discussie en reflectie. Als culturele instelling willen we actief bijdragen aan de ontwikkeling van de culturele ambitie van bewoners uit de Hilversumse Meent, het Gooi en omgeving.

Ontmoeting
De Meentwerf wil een ontmoetingsplek zijn voor buurtbewoners, waar onderling respect, nieuwsgierigheid, creativiteit en natuurbeleving centraal staan. Hierbij richten we ons op mensen van verschillende leeftijden en verschillend culturele en sociaaleconomische achtergronden. We hopen dat deze ontmoetingen mede zullen leiden tot betrokken burgerschap en een rijke leefomgeving.

Vooruitgang en vernieuwing
Kunst en creativiteit kunnen een bron van vernieuwing zijn, omdat zij bijdragen aan verandering en ontwikkeling van cultuur. Door mensen die werken met verschillende disciplines in één gebouw de ruimte te geven, is kruisbestuiving mogelijk. Hierdoor, en ook door buurtinitiatieven te ondersteunen, willen we vernieuwing stimuleren en de lokale economie versterken.

Duurzaamheid
Zowel bij de vormgeving van het gebouw als bij de exploitatie ervan, streven wij naar duurzaamheid.

Zie ook: Handreiking Right to Bid in de praktijk