Muziek maken in je eentje is leuk, maar samen met anderen is leuker.
Mee eens? Kom dan op maandag 3 februari om 20.00 uur naar de Meentwerf.
Daar informeren we graag over een nieuwe muziekinitiatief.
We willen kijken of er interesse is om met muziekliefhebbers op regelmatige basis bij elkaar komen in de Meentwerf om samen muziek te maken.
Waarschijnlijk op de maandagavond (eens in de 14 dagen).

Welke muziek? Pop, jazz, Latin… de nummers kun jezelf inbrengen.
Welk niveau? Hangt een beetje af van de deelnemers, maar we mikken op gevorderde beginners. Het is zeker niet bedoeld als jamsessie voor ‘muziekatleten’.
Je krijgt geen les (alleen in het samenspelen). Oefenen doe je vooral zelf thuis.
Dus het is wel handig als je een beetje noten of akkoordenschema’s kunt lezen (of lekker kunt zingen).

Hein Zoete zal de groep begeleiden. Van hem krijg je bladmuziek, akkoordenschema’s en begeleidingstracks om thuis te oefenen.
Interesse of vragen: kom gewoon maandagavond 3 februari 20.00 uur naar de Meentwerf of bel of mail Hein.
Deze info-avond is natuurlijk gratis. Voor de oefenavonden betaal je een vergoeding (wordt nog bepaald).

Laat even weten als je komt! Dan weten we hoeveel koffie/thee we moeten zetten.
Bel of mail Hein Zoete: 06 53 88 55 08 of hein@zoete.net